he 
he  fb    
Michel House

מה עושים?

השוק בעיר העתיקה

השוק בעיר העתיקה
השוק העתיק קיים שנים רבות ומלא בצבעים וריחות משכרים של ירקות ופירות מהאיכרים בסביבה, תבלינים וקפה הנטחנים במקום, שוק מציאות ומבנים וכנסיות מפורסמות עם היסטוריה מפוארת. סיור בעיר העתיקה יחשוף אתכם לסיפור המיוחד של נצרת ולסודות שמאחורי העיר.

© 2016 Michel House. All Rights Reserved. Designed By Intereative

Search