he 
he  fb    
Michel House

מה עושים?

כנסיית הבשורה

כנסיית הבשורה
כנסיית הבשורה המפוארת והמרשימה בנצרת בנויה במקום שבו, לפי המסורת הנוצרית, בישר המלאך גבריאל למרים שהיא עתידה ללדת את ישו. בלבה של הכנסייה נמצאת המערה החצובה בסלע שבה התגוררה מרים.
הכנסייה הוקמה בשנת 1969 על שרידי כנסיות מימי הצלבנים ומהתקופה הביזנטית. היא מעוטרת בפסיפסים וביצירות אחרות המתארות את מרים , שתרמו קהילות נוצריות בכל רחבי העולם, שכל אחת מהן משקפת את המסורת התרבותיות שלה

© 2016 Michel House. All Rights Reserved. Designed By Intereative

Search