he 
he  fb    
Michel House

מה עושים?

כפר נצרת

כפר נצרת הינו כפר היסטורי פעיל, בו תושבים שונים בתלבושות של המאה הראשונה עוסקים בחקלאות, נגרות, אריגה, בישול ומשלחי-יד נוספים, בדיוק כפי שנעשו בימי התנ"ך. עדרי חמורים, עיזים וכבשים רועים במדרונות החווה תחת עצי הזית והשקד. הסיורים המודרכים והארוחות התנכיות המוגשות בכפר מספקים למבקרים חוויה ייחודית ואינטראקציה עם חייו, תקופתו ודבריו של ישוע מנצרת.

© 2016 Michel House. All Rights Reserved. Designed By Intereative

Search